Rozumiemy, że finansowanie aktywów bywa żywotnym warunkiem wzrostu firmy. Nasza oferta pomoże Ci sfinansować nowe wyposażenie lub pojazdy, niezbędne Twojej działalności. Zapewniamy elastyczne sposoby finansowania aktywów drogą zakupu, leasingu lub dzierżawy. Możemy zaoferować produkty optymalizujące przepływy pieniężne bez wymogu posiadania depozytu lub innego zabezpieczenia. Dysponujemy zespołem specjalistów w dziedzinie finansowania aktywów, którzy pomogą Ci rozpoznać potrzeby Twojej firmy i zaoferują odpowiednie rozwiązanie.
Finansowanie aktywów
Popraw swoje wyniki i pozwól swojej firmie na rozwój
Korzyści dla Twojej firmy
Leasing z opcją wykupu
Oszczędność kapitału i generowanie dochodu z nowych składników majątku w okresie ich spłaty.
Elastyczne profile finansowania, które pozwolą dopasować spłaty do cykli przepływów pieniężnych i zoptymalizować finanse.
Ograniczenie ryzyka i odpowiedzialności właścicielskiej.
Rozwiązanie to, umożliwiając czerpanie natychmiastowych korzyści z leasingu w odniesieniu do przepływów pieniężnych, daje Twojej firmie możliwość zakupu składnika aktywów po upływie ustalonego terminu za cenę nominalną. Możesz wybrać rodzaj umowy, warunki i strukturę oprocentowania, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, jak również wysokość początkowego depozytu.

Regulamin   |   Polityka prywatności   |   Cookies

TNK Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czarnieckiego nr 86/88, lok. 4, NIP: 5252641882, jest instytucją pożyczkową, zarejestrowaną pod nr. 592664 w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 200.000 złotych.

Niektóre z usług prezentowanych na niniejszej stronie mogą być świadczone wyłącznie przez TNK Capital Management JSC - spółkę kapitałową z siedzibą w Bułgarii, zarejestrowaną w prowadzonym przez Narodowy Bank Bułgarii Rejestrze Instytucji Kredytowych pod nr. BGR00341 jako pozabankowa instytucja finansowa.
Copyright © 2017 TNK Capital sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Kontakt
Infolinia
(+48) 22 307 98 57
TNK Capital w mediach społecznościowych
Poleć znajomego
Doskonale wiemy, że nie ma cenniejszej nagrody, niż zostać poleconym Twoim znajomym i współpracownikom.
3 proste sposoby na złożenie wniosku
Internet: Złóż wniosek
Telefon: (+48) 22 307 98 57
Osobiście: Znajdź oddział
Leasing finansowy
Dzięki tej możliwości będziesz mógł sfinansować do 100% ceny zakupu składnika aktywów, do minimum ograniczając wkład własny lub wydatki kapitałowe. Możesz uzgodnić spłatę w ratach okresowych, a po upływie okresu umownego wydzierżawić dany składnik aktywów za kwotę nominalną lub zbyć go i zatrzymać większą część przychodów. Poprawią się Twoje przepływy pieniężne, ponieważ VAT naliczany jest wyłącznie od kwoty rat, nie od kosztu nabycia składnika aktywów.
Leasing operacyjny
Idealny dla firm dla których dany składnik majątku jest niezbędny przez określony czas, ale nie są zainteresowane jego zakupem. Możesz korzystać z przedmiotu leasingu oraz generowanego przezeń dochodu. Istnieje możliwość dostosowania wysokości opłat do wielkości dochodu generowanego przez ten składnik lub do potrzeb Twojej firmy w zakresie przepływów pieniężnych. Po zakończeniu okresu leasingowego będziesz mógł zdecydować o wydłużeniu umowy lub po prostu zwrócić nam przedmiot leasingu, pozbywając się odpowiedzialności - oraz kosztów - związanej z jego należytą utylizacją.