Pożyczki dla firm
Zwiększ swoją zdolność kredytową
Nasze możliwości
Twoje potrzeby
Finansowanie zabezpieczane aktywami może być atrakcyjną alternatywą dla spółek posiadających znaczne aktywa i poszukujących sposobów do zwiększenia swojej zdolności kredytowej. Wyspecjalizowany monitoring kredytu i zabezpieczenia pozwalają nam gwarantować pożyczki wykraczające poza klasyczne kryteria kredytowania tradycyjnych porozumień finansowych - zapewniając Ci większą dostępność kredytowania i równie większą elastyczność w osiąganiu celów firmy.
Proponujemy pożyczki terminowe firmom ze wszystkich sektorów rynku i branż, m.in. produkcji, dystrybucji, sprzedaży hurtowej i usług.
Od 5.000 do 1.000.000 euro
Oprocentowanie ustalanie indywidualnie
Okres spłaty od 3 do 180 miesięcy
Okres prolongaty do 12 miesięcy
Elastyczne podejście do finansowania
Brak opłat za złożenie wniosku
Rozpatrzenie wniosku w czasie do 48 godzin
Nasze finansowanie może Ci pomóc zareagować na określone okoliczności i potrzeby, takie jak:
Kapitał obrotowy
Ekspansja i wzrost firmy
Wykup udziałów
Refinansowanie zadłużenia
Pokrycie kosztów fuzji lub przejęcia
Rekapitalizacja
Restrukturyzacja
Sezonowy wzrost zapotrzebowania na finansowanie
Przestoje
Jesteśmy elastyczni
TNK Capital jako pożyczkodawcę wybierają małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mogą otrzymać kredytu bankowego lub które pilnie potrzebują finansowania.
Niezależnie od złej historii kredytowej
Bez zaświadczenia o dochodach
Ponosimy wszystkie opłaty związane z transakcją
Nie wymagamy biznesplanu ani prognozy przepływów pieniężnych

Regulamin   |   Polityka prywatności   |   Cookies

TNK Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czarnieckiego nr 86/88, lok. 4, NIP: 5252641882, jest instytucją pożyczkową, zarejestrowaną pod nr. 592664 w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 200.000 złotych.

Niektóre z usług prezentowanych na niniejszej stronie mogą być świadczone wyłącznie przez TNK Capital Management JSC - spółkę kapitałową z siedzibą w Bułgarii, zarejestrowaną w prowadzonym przez Narodowy Bank Bułgarii Rejestrze Instytucji Kredytowych pod nr. BGR00341 jako pozabankowa instytucja finansowa.
Copyright © 2017 TNK Capital sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Kontakt
Infolinia
(+48) 22 307 98 57
TNK Capital w mediach społecznościowych
Poleć znajomego
Doskonale wiemy, że nie ma cenniejszej nagrody, niż zostać poleconym Twoim znajomym i współpracownikom.
3 proste sposoby na złożenie wniosku
Internet: Złóż wniosek
Telefon: (+48) 22 307 98 57
Osobiście: Znajdź oddział