Kariera
Dążenie do doskonałości
Szansa wywarcia wpływu
Poświęciliśmy się budowaniu najlepszej i najbardziej szanowanej spółki świadczącej usługi finansowe, służącej naszym klientom i społecznościom. Do naszego sukcesu przyczyniły się następujące zasady: wyjątkowa obsługa klienta, doskonałość operacyjna, uczciwość i etyczność, poczucie odpowiedzialności, świetny zespół i kultura sukcesu. Zasady te, w połączeniu z naszym nieustającym zaangażowaniem na rzecz utrzymania i rozwoju dobrze funkcjonującej i prężnej firmy, motywują nas do długoterminowych inwestycji i cieszą się powszechnym uznaniem zarówno przy dobrej, jak i złej koniunkturze. Przyłącz się do nas w naszym dążeniu do współtworzenia jednej z najszybciej rozwijających się spółek, z której wszyscy możemy być dumni.
Odegrasz ważną rolę w budowaniu społeczności i gospodarek na całym świecie, niezależnie od tego, czy przyjdzie Ci pracować z klientami indywidualnymi, małymi czy średnimi firmami. W świecie dynamicznych i stale zmieniających się rynków oferujemy naszym klientom długofalowe rozwiązania, nieustannie służąc odpowiedzialnym, innowacyjnym i spójnym doradztwem i wykonaniem.
Skontaktuj się z nami
Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, skontaktuj się z nami pod adresem
kariera@tnkcapital.pl

Regulamin   |   Polityka prywatności   |   Cookies

TNK Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czarnieckiego nr 86/88, lok. 4, NIP: 5252641882, jest instytucją pożyczkową, zarejestrowaną pod nr. 592664 w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 200.000 złotych.

Niektóre z usług prezentowanych na niniejszej stronie mogą być świadczone wyłącznie przez TNK Capital Management JSC - spółkę kapitałową z siedzibą w Bułgarii, zarejestrowaną w prowadzonym przez Narodowy Bank Bułgarii Rejestrze Instytucji Kredytowych pod nr. BGR00341 jako pozabankowa instytucja finansowa.
Copyright © 2017 TNK Capital sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Kontakt
Infolinia
(+48) 22 307 98 57
TNK Capital w mediach społecznościowych
Poleć znajomego
Doskonale wiemy, że nie ma cenniejszej nagrody, niż zostać poleconym Twoim znajomym i współpracownikom.