Zakup wierzytelności
100% niczego to nadal nic
Również portfele
Proces sprzedaży wierzytelności
Sprzedaż i zakup wierzytelności ugruntowały swoją pozycję jako podstawowe elementy odzyskiwania należności. Nawiązaliśmy doskonałe relacje z wieloma bankami, dostawcami kart kredytowych i głównymi instytucjami finansowymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie obsłużyć szeroką gamę transakcji.
Jesteśmy zaangażowani w zakup dużych portfeli wierzytelności, na które zazwyczaj składają się karty kredytowe, pożyczki, wierzytelności bankowe, finansowanie aktywów, niespłacone kredyty hipoteczne i detaliczne rachunki kredytowe.

Wiele relacji z wierzycielami zostało nawiązanych wskutek zastosowania przejrzystych i otwartych zasad negocjacyjnych TNK, których nie naruszamy nawet wówczas, gdy zależy od tego przeprowadzenie transakcji.
Każdy z naszych klientów kieruje się w biznesie innymi motywami i stawia czoło odmiennym wyzwaniom. Mając to na uwadze, konsultujemy się z naszymi klientami, aby opracować najbardziej odpowiednie umowy zakupu wierzytelności. Łatwość współpracy z TNK Capital jest naszym powodem do dumy, ponieważ zawsze dotrzymujemy uzgodnionych terminów realizacji i usprawniamy procedury, aby do minimum ograniczyć potrzebę udzielania bieżącego wsparcia naszym klientom.

Regulamin   |   Polityka prywatności   |   Cookies

TNK Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czarnieckiego nr 86/88, lok. 4, NIP: 5252641882, jest instytucją pożyczkową, zarejestrowaną pod nr. 592664 w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 200.000 złotych.

Niektóre z usług prezentowanych na niniejszej stronie mogą być świadczone wyłącznie przez TNK Capital Management JSC - spółkę kapitałową z siedzibą w Bułgarii, zarejestrowaną w prowadzonym przez Narodowy Bank Bułgarii Rejestrze Instytucji Kredytowych pod nr. BGR00341 jako pozabankowa instytucja finansowa.
Copyright © 2017 TNK Capital sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Kontakt
Infolinia
(+48) 22 307 98 57
TNK Capital w mediach społecznościowych
Poleć znajomego
Doskonale wiemy, że nie ma cenniejszej nagrody, niż zostać poleconym Twoim znajomym i współpracownikom.
3 proste sposoby na złożenie wniosku
Internet: Złóż wniosek
Telefon: (+48) 22 307 98 57
Osobiście: Znajdź oddział