Kontakt
Infolinia
(+48) 22 307 98 57
TNK Capital w mediach społecznościowych
Poleć znajomego
Doskonale wiemy, że nie ma cenniejszej nagrody, niż zostać poleconym Twoim znajomym i współpracownikom.
Nasza firma
Globalna perspektywa, lokalna obecność i doświadczenie w branży finansowej
Nasza firma powstała w 2011 roku i obecnie prowadzi działalność w Wielkiej Brytanii, Czechach, Polsce, Bułgarii i Singapurze. Szeroka sieć oddziałów pozwala nam generować zrównoważony pod względem geograficznym strumień przychodów oraz nowych aktywów netto, umożliwiając wykorzystywanie nadarzających się okazji do wzrostu. Nasze oddziały ściśle ze sobą współpracują, aby zapewnić holistyczne rozwiązania finansowe, w tym także innowacyjne produkty oraz doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Naszym wspólnym celem jest pomaganie ludziom w realizowaniu ich ambicji - we właściwy sposób. Cel ten stanowi sedno naszej działalności i wpływa na wszystko, co robimy. Uważamy, że tylko firma zbudowana na fundamencie mocnych wartości może przynosić wysokie i stabilne korzyści.
Nasze wartości
Nasza strategia
Celem naszej nowej strategii jest wzmocnienie naszej pozycji jako lidera branży pożyczkowej dysponującego wyjątkową ofertą finansową oraz osiągnięcie celu w postaci rentownego wzrostu, któremu będzie towarzyszył istotny przyrost kapitału.

Skupiamy swoją uwagę na rozwoju i zdobyciu znaczącego udziału w rynkach Europy Środkowej i Wschodniej oraz innych rynkach wschodzących, które w naszej ocenie w najbliższych latach będą odpowiadać za blisko 80% światowego wzrostu kapitału.

Zgodnie z naszym nowym kierunkiem strategicznym pragniemy się skoncentrować na podmiotach udzielających pożyczek oraz podmiotach z tej branży zapewniających zwrot przekraczający koszt ich kapitału i posiadających wiodącą pozycję rynkową.
Szacunek. Szanujemy i cenimy naszych partnerów oraz ich wkład.
Rzetelność. Wszystkie nasze działania charakteryzuje uczciwość, etyka i otwartość.
Zaangażowanie. Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na naszych klientów i partnerów.
Doskonałość. Wykorzystujemy swoją energię, umiejętności i zasoby, aby dostarczać pewne i korzystne rozwiązania.

Regulamin   |   Polityka prywatności   |   Cookies

TNK Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czarnieckiego nr 86/88, lok. 4, NIP: 5252641882, jest instytucją pożyczkową, zarejestrowaną pod nr. 592664 w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 200.000 złotych.

Niektóre z usług prezentowanych na niniejszej stronie mogą być świadczone wyłącznie przez TNK Capital Management JSC - spółkę kapitałową z siedzibą w Bułgarii, zarejestrowaną w prowadzonym przez Narodowy Bank Bułgarii Rejestrze Instytucji Kredytowych pod nr. BGR00341 jako pozabankowa instytucja finansowa.
Copyright © 2017 TNK Capital sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.